Yrittäjyys

Pankkipalveluita suomalaisille suurille ja keskisuurille yrityksille, institutionaalisille sijoittajille sekä yksityishenkilöille. Näiltä sivuilta löydät tarkemmat kuvaukset Conventumista yhtiönä sekä Conventumin palveluista. Tervetuloa!Onnistuminen yrityselämässä

Onnistuminen yrityselämässä vaatii täydellistä sitoutumista liikeideaansa. Yrittäjä on yrittäjä 25 h vuorokaudessa (myös ruokatunnilla). Onnistumisia ja epäonnistumisia tulee. Jos omat lääkkeet eivät riitä, pitää olla rohkeutta kääntyä asiantuntijoiden puoleen, mutta on myös luotettava itseensä, eikä antaa esimerkiksi tilitoimiston johtaa yritystä.

Nykyinen starttiraha-systeemi ja muu yhteiskunnan tuki helpottaa ja varmaan kannustaakin nuoria oman yrityksen perustamiseen. On kuitenkin muistettava että kun rahaa "alkaa virrata ovista ja ikkunoista" verot ja muut maksut tulevat aikanaan ja niihinkin pitäisi rahat löytyä. Eli alkuvaiheessa investoinnit kannattaa panna tarkkaan harkintaan.

Yrittäjyys on jonkinasteista hulluutta. Omat ja suvun rahat ovat monta kertaa kyseessä. Nettovarallisuutta tulisi kasvattaa mahdollisuuksien mukaan. Vaikka yritysmuoto olisi Oy, ei monen niin havittelemia osinkotuottoja ole nostettavissa, ellei nettovarallisuutta ole.

Yrittäjän persoonaa on varmasti vaikea yhdellä sanalla luonnehtia. Tärkeää on, että tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa, on ulospäinsuuntautuva, voi olla monessa mukana, mutta pienellä paikkakunnalla en mielelläni menisi päivän politiikkaan mukaan.

Terveisiä nuorisolle:

Työn etuina ovat haasteellisuus, itsensä toteuttaminen, tyytyväisiltä asiakkailta saatu palaute ja oman itsensä herrana oleminen - muutamia mainitakseni. Varjopuolina palkkatyöhön verratttuna ovat yrittämiseen liittyvä taloudellinen riski, jaksaminen, epävarmuus tulevasta, suhdanteiden ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen ja sen tosiasian tunnustaminen, että palkkapäivä saattaa joskus olla kaukanakin tulevaisuudessa, kun yritystoimintaa käynnistetään. Omassa toiminnassani vieläkään ei työaikaa voi laskea, vaan usein työ vaatii kaiken käytettävissä olevan ajan.